ارزیابی عملکرد مجلس نمایندگان افغانستان
مجلس نمایندگان افغانستان که نزدیک به هشت سال عمر کرده، با چالشهای قانونگذاری سختی رو برو بوده است.
این خبر حدود ۵ ماه پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.