گفتگو با اعضای طالبان و داعش در زندان
تا چند روز دیگر در افغانستان انتخابات پارلمانی برگزار می شود. این در حالی است که خشونت و درگیری افغانستان را فرا گرفته‌است.
این خبر حدود ۸ ماه پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.