چین به‌رغم افزایش تعرفه‌های گمرکی در صادرات به آمریکا رکورد زد
با وجود جنگ گمرکی میان آمریکا و چین، صادرات چین به آمریکا در ماه سپتامبر افزایش زیادی یافته است؛ چیزی که می‌تواند بر آتش این جنگ دامن زند. از جمله عوامل مهم در این میان، پایین نگهداشتن مصنوعی ارزش یوان عنوان می‌شود.
این خبر حدود ۸ ماه پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.