فرجام‌خواهی دانشجوی ‌آمریکایی که از ورود به اسرائيل منع شد
دادگاهی در اسرائيل مشغول بررسی تقاضای فرجام‌خواهی یک دانشجوی آمریکایی فلسطینی‌تبار است که از ورود به اسرائيل منع و در بدو ورود به این کشور بازداشت شده است. اتهام او شرکت در فعالیت‌های تحریم اسرائيل است.
این خبر حدود ۸ ماه پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.