چرا تقویم سازمان ملل روز دختر دارد؟
سازمان ملل متحد ۱۱ اکتبر را روز بین‌المللی دختر نامگذاری کرده است. هدف از این اقدام روشنگری در زمینه نابرابری جنسیتی است. روز دختر در ایران با توجه به تأکید جامعه سنتی بر باکره بودن دختر، تعریف دیگری دارد.
این خبر حدود ۸ ماه پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.