عضو شورای شهر شیراز که به خاطر حمایت از دو بهایی بازداشت شده بود، آزاد شد
مهدی حاجتی، عضو شورای شهر شیراز، که به دلیل حمایت از شهروندان بهایی بازداشت شده بود، با قید وثیقه به صورت موقت آزاد شد.
این خبر حدود ۷ ماه پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.