آیا بریتانیا یک نخست‌وزیر مسلمان خواهد داشت؟
می‌توانید تصورش را بکنید که روزی بریتانیا یک نخست‌وزیر مسلمان داشته باشد؟ اگر تا چند سال پیش چنین تصوری دور از ذهن بود،‌ امروز شاید ممکن‌تر از هر زمان دیگری به نظر برسد.
این خبر حدود ۸ ماه پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.