هنگام حمله احتمالی چه کار کنیم
ذهنتان را آماده کنید. سریع واکنش نشان بدهید. راه‌های فرار را شناسایی کنید. خودتان را از تیررس دور کنید. به هم کمک کنید.
این خبر حدود ۹ ماه پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.