جنجال معرفی فیلم 'بدون تاریخ، بدون امضا' به عنوان نماینده ایران در اسکار
فیلم بدون تاریخ، بدون امضا به عنوان نماینده ایران در اسکار امسال معرفی شده است.
این خبر حدود ۹ ماه پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.