نخستین کنگره گفت‌وگوی ادیان در آلمان و "تجربه تنها نبودن"
شوراهای ادیان از سراسر آلمان برای نخستین بار کنگره‌ای تشکیل دادند و در ‌آن درباره وجوه افتراق و اشتراک میان خود بحث کردند. یکی از موضوع‌های مورد بحث در این کنگره نبود ارتباط میان نمایندگان ادیان در شرق آلمان بود.
این خبر حدود ۹ ماه پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.