گزارش واشنگتن پست: ناخشنودی و خشم در بازار بزرگ تهران، قلب تپنده ایران
فروشنده ای که برای زندگی بهتر قصد مهاجرت به اروپا را دارد، ظرف و ظروف آشپزی را به مادری نشان می دهد که در میانه سقوط ریال برای خرید جهیزیه دخترش مشکل دارد. فروشنده دیگر با صدای بلند سیاست داخلی و فساد را عامل مشکلات کشور عنوان می کند. با شروع پرسش های ژورنالیست نفرین های زیرلب و حتی فریاد بر سر دولت ادامه پیدا می کند.
این خبر حدود ۱۰ ماه پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.