آیا تغییر ساعت در اروپا هرج‌ومرج به دنبال دارد؟
آلمان، اتریش و بلژیک می‌خواهند پس از لغو تغییرات در ساعت تابستانی و زمستانی، وقت تابستانی معیار اصلی شناخته شود. اسپانیا و سوئد اما موافق زمان زمستانی هستند. آیا در پی تغییر ساعت در اتحادیه اروپا هرج‌ومرج برقرار می‌شود؟
این خبر حدود ۶ ماه پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.