حرکت کالیفرنیا به سوی تولید کامل برق از منابع تجدیدپذیر تا ۲۰۴۵
ایالت کالیفرنیا در آمریکا با تصویب قانونی خود را به تولید کامل برق از منابع نوین انرژی تا سال ۲۰۴۵ متعهد کرده است؛ حرکتی که در تضاد با سیاست های دولت فدرال آمریکا قرار دارد. تخمین زده می شود این ایالت در سال ۲۰۱۷ حدود یک سوم برق خود را از منابع تجدیدپذیر تولید کرد.
این خبر حدود ۲ ماه پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.