توصیه به تریبون‌های مذهبی
در توصیه به تریبون‌های مذهبی می‌گویم مردم به جلسات مذهبی برای دعاخوانی و شنیدن اخلاقیات و احکام دین می‌آیند بنابراین نباید مطالبی بیان شود که شأن این جلسات زیر سئوال برود.

محمدتقی رهبر *

در آستانه ماه محرم ماه عزای امام حسین(ع) قرار داریم و برای ورود به این ماه باید به نکاتی توجه جدی داشته باشیم. به عنوان مثال آقای منصور ارضی در دعای عرفه مباحثی را مطرح کرد که انعکاس خوبی درجامعه و فضای مجازی نداشت. معتقدم مجالس عزا، سوگواری و مذهبی را نباید به اینگونهبحث ها آغشته و آلوده کرد.

اگر کسی به کسی انتقاد دارد، می تواند از راهش بیان کند. راه انتقال نقطهنظرات به مسئولین وجود دارد و باید هم این کار انجام شود اما همواره گفتم در شأنمجالس مذهبی و دینی و حوزه های علمیه طرح چنین گفتارهایی نیست.

البته این نکته را هم باید مدنظر داشت که انتقاد به معنای تخریب وتوهین نیست. بیان چنین حرف هایی شأن مجالس مذهبی نیست. طرح این مباحث درافکارعمومی تشنج می آفریند. ضمن آنکه اظهار چنین ادعاهای تخریبی و توهینی شرعا هم درستنیست.

ما امروز باید تشنج زدایی کنیم البته معنایش این نیست که انتقادناصحانه نباشد اما باید در جا، از راه و از طریق افراد متناسب خودش بیانشود چون هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد.

در توصیه به تریبون‌های مذهبی می‌گویم مردم به جلسات مذهبیبرای دعاخوانی و شنیدن اخلاقیات و احکام دین می‌آیند بنابراین نباید مطالبی بیانشود که شأن این جلسات زیر سئوال برود.

* عضو جامعه روحانیت مبارز تهران

این خبر حدود ۱۰ ماه پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.