آمریکا نگهبان سابق اس‌اس را به آلمان تحویل داد
مقامات قضایی آمریکا پس از سال‌ها موفق شدند یکی از نگهبانان سابق اردوگاه کاری اجباری در لهستان را از این کشور اخراج کنند. این فرد در زمان اشغال لهستان توسط آلمان نازی در "واحد جنایتکار" اس‌اس خدمت می‌کرده است.
این خبر حدود ۱ سال پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.