داعش چگونه 'وحدت مذهبی و قومی' افغانستان را هدف قرار داده؟
با آنکه شاید هیچ فرد یا گروهی در افغانستان از آثار مخرب جنگ و خشونت چهار دهه‌ای افغانستان در امان نمانده باشد، اقلیت‌های مذهبی و نژادی در چنین شرایطی آسیب پذیرتر بوده‌اند.
این خبر حدود ۱ سال پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.