نامه‌ای از لندن؛ در حکایت و شکایت زبان فارسی
سلام بر همۀ فارسی زبانها و فارسی دانهای سراسر دنیا. صحبت از این بوده است و خواهد بود که «اسطرلاب» (1) یونانی طالع «پارسی زبانان» را به قمر در عقرب افتادگی نکشانده ست؛ «جبر» عربی «اختیار» را از «پارسی رفتاران» نگرفته است؛ «یاسا»ی مغولی در «پارسی اندیشان» رخنه نکرده است؛ «پشقاب» ترکی پلو «پارسی پسندان» را تلخ نکرده است؛ «رادیو»ی فرانسوی «پارسی خُرامان» را از خواب خوش نپرانده است؛...
این خبر حدود ۱ سال پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.