'حد' وفاداری متحدان تهران کجاست؟
در آبان ۱۳۶۶، مهمترین متحد ایران در جهان عرب، سوریه، به گونه ای غیرمنتظره به بیانیه اتحادیه عرب علیه تهران رای داد. این بیانیه، از آنچه "دفاع عراق از حقوق مشروع خود در مقابله با ایران" می نامید حمایت می‌کرد و تهران را، به خاطر تاخیر در پذیرش قطعنامه ۵۹۸ مورد انتقاد قرار می داد.
این خبر حدود ۱ سال پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.