هفت‌شنبه: هنرمندان ایرانی و اعتراضات در ایران
در هفت شنبه این هفته، علی همدانی نگاهی انداخته به وقایع این روزهای ایران در میان هنرمندان ایرانی در سراسر جهان
این خبر حدود ۶ ماه پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.