نتایج بازشماری دستی آرای انتخابات عراق اعلام شد
بازشماری دستی آرای انتخابات پارلمانی عراق تغییری درخور توجه در نتیجه پیشین به دنبال نداشت. به این ترتیب فهرست انتخاباتی سائرون به رهبری مقتدی با احراز ۵۴ کرسی از ۳۲۰ کرسی مجلس، قدرتمندترین جناح در پارلمان عراق است.
این خبر حدود ۷ ماه پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.