ناظران می گویند: نشانه شناسی روزنامه ها و نشریات ایران
اسامی در ذهن ما نشانه هایی بر جا می گذارند که در پیوند با فرهنگ همان جامعه ریشه دوانده و معنی پیدا می کنند. بررسی نام های روزنامه ها و نشریات بعد از انقلاب سال ۵۷ نشان می دهد انتخاب واژه ها و کلمات انقلابی و اسلامی بهمراه آیه ای از قرآن (عمدتا برای مطبوعات حزبی) به عنوان میزان پایبندی به اسلام در اولویت بودند. این اسامی انتخابی به ندرت تاکید بر نام های ایرانی داشته و یا حس شهروندی را در ذهن مخاطب فارسی زبان زنده می کنند.
این خبر حدود ۸ ماه پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.