یک پناهجوی اخراجی از آلمان در شهر کابل خودکشی کرد
یک جوان افغان که اخیرا همراه با ۶۸ پناهجوی دیگر از آلمان اخراج و به افغانستان بازگردانده شده بود، خودکشی کرد. این پناهجو هشت سال در آلمان زندگی کرده بود. انتشار این خبر انتقادهای شدیدی را متوجه وزیر کشور آلمان کرده است.
این خبر حدود ۱۱ روز پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.