یک پناهجوی اخراجی از آلمان در شهر کابل خودکشی کرد
یک جوان افغان که اخیرا همراه با ۶۸ پناهجوی دیگر از آلمان اخراج و به افغانستان بازگردانده شده بود، خودکشی کرد. این پناهجو هشت سال در آلمان زندگی کرده بود. انتشار این خبر انتقادهای شدیدی را متوجه وزیر کشور آلمان کرده است.
این خبر حدود ۷ ماه پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.