فرانسه در بهت؛ ۹ نفر در ارتباط با قتل فجیع معلم تاریخ بازداشت شدند
رئیس جمهوری فرانسه می‌گوید مردی که دیروز در نزدیکی پاریس یک معلم مدرسه را بطرز فجیعی کشت، می‌خواست از آزاد اندیشی کودکان جلوگیری کند.

← برای خواندن متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.