از اینستاگرام مسیح علی‌نژاد
ای کسانی که می گویید به عقاید مذهبی ما احتذام بگذارید به همین فیلم کوتاه نگاه کنید شما به زندگی هنری این چند جوان احترام گذاشتید که مسلح وارد شدید تا بساط ساز و آوازشان را جمع کنید؟
#دوربین_ما_اسلحه_ما
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.