از اینستاگرام رضا پهلوی
برای دختر عزیزم سحر که آرزویش حضور در استادیوم فوتبال بود؛ اما بازداشت و دادگاهی شد و حالا با سوختگی شدید روی تخت بیمارستان است: سحر جان! عمر غاصبان وطن رو به پایان است. زنده بمان تا در کنار هم آزادی میهن‌مان را جشن بگیریم. نفس بکش و زنده بمان!

#دیگر_بس_است
#ایران_را_پس_میگیریم
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.