از اینستاگرام مهران مديرى
آن چوب ناخلف كه تبر شد، ز ما نبود .
ما را زمانه گر شكند ، ساز مى شويم ...
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.