از اینستاگرام سامان اربابی
وحشتناک و شرم آوره که ما در این قرن از همچین کشوری میایم که آپارتاید جنسی و مذهبی نرمال شده.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.