از اینستاگرام مانا نیستانی
جرم: میل به آزادی
آرزوی زیستن و نه فقط بودن

برای نوید افکاری
Navid Afkari, an Iranian champion wrestler has been given 2 death sentences after protesting against the country's government

@iranwire
#iranprotests
#جرج_فلوید_های_ایران
#بگذارید_ایران_نفس_بکشد
#تظاهرات_سراسری
#نه_به_اعدام
#اعدام_نکنید
#نوید_افکاری
#نوید_افکاری_را_اعدام_نکنید
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.