از اینستاگرام سامان اربابی
.
در کشور های عقب مانده میگن توهین. اینجا میکن آزادی بیان.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.