از اینستاگرام مانا نیستانی
#زندگی_در_تبعیض
این طرح را تقدیم می‌کنم به تمام دگراندیشان، دگرباوران عقیدتی و دینی، (بهاییان، درویشان، سنی‌ها و ...) به تمام خداناباوران، به اقلیت‌های جنسی، به تمام گروه‌های سیاسی و اجتماعی متنوع جامعه متنوع ایرانی که تحت سیستم و نظام تکصدایی ایران در این چهل ساله نادیده گرفته، سرکوب، زندان و تهدید شده، مجبور به زندگی در تبعید شده، خلاصه زجر کشیده‌اند.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.