از اینستاگرام مانا نیستانی
ترامپ شماره می‌دهد (با الهام از فیلم مزاحمت ایرج ملکی)
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.