از اینستاگرام مانا نیستانی
خوزستان بی‌آب، فضاهای سبز رو به نابودی، محیط زیست در حال اضمحلال، رودخانه‌ها و دریاچه‌ها می‌خشکند. سرطان خشکسالی بسرعت پیشرفت می‌کند
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.