از اینستاگرام عبدالکریم سروش
به قول #مولانا:

تگ مران درکش عنان مستور به
هر کس از پندار خود مسرور به

هر کسی مسرور است به پنداری که دارد
این پندار دو سه تا خاصیت باید داشته باشد تا خوب باشد:

یکی اینکه به دیگران زیان نرساند
دیگر اینکه به خود شخص آرامش و تعادل ببخشد
سوم اینکه یک مینیمم عقلانیتی هم همراهش باشد
مادامیکه اینگونه باشد به نظر من کافیست و شخص را میتواند به نجات برساند و مفهوم #پلورالیسم_نجات هم همین است
بنابراین فرق است بین اینکه ما از نجات صحبت کنیم یا از حقانیت.
آنچه که من الان اشاره دارم بیشتر جنبه سعادت و نجات را دارد
نه اینکه لزوما بر حقانیت یکی از ادیان پا بفشاریم.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.