از اینستاگرام کامبیز حسینی
مخلصتم علیرضا! یادت گرامی رفیق. تا چشم زدیم شد یک سال. به نبودت عادت نمی کنم.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.