از اینستاگرام مانا نیستانی
تجاوز در بستر زناشویی
(این طرح در مجموعه ای نه تایی برای پروژه خانه امن در حمایت از قربانیان خشونت های خانگی کار شده)
اجبار به رابطه زناشویی یکی از موضوعاتی است که در چند سال اخیر مورد توجه کنشگران حوزه خشونت خانگی قرار گرفته است. این کنشگران معتقدند شوهر به هیچ‌ وجه نمی‌تواند همسر خود را مجبور به هم‌خوابگی با خود کند، زیرا اجبار به رابطه جنسی حتی از سوی شوهر برخلاف آزادی بدن زن بوده و این نوعی تجاوز است. در برخی از کشورهای توسعه‌یافته غربی این اجبار جرم‌انگاری شده و با ضمانت اجراهای کیفری و مدنی همراه است.

@khanehamn
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.