از اینستاگرام مانا نیستانی
سبد خانوار

family subsidized items

@nashraasoo
#سبد_خانوار
#فقر
#تحریم_تسلیحاتی
#مغالطه
#مغالطه_اهمال_سور
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.