از اینستاگرام مسیح علی‌نژاد
بشنوید سخنان این مادر را برای روز جهانی معلم:
"می‌خواهم تحصیل برای همه بچه‌ها رایگان باشد،هیچ بچه‌ای ازمهرجانماند،هیچ معلمی در زندان نباشد، هیچ مدرسه‌ای در آغل گوسفندان نباشد،..."
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.