از اینستاگرام فاطمه گودرزی
آخرین روز بازی جناب پورعرب در پای بست وعکسی بیادگار درکنارهمکارخوبم که دراینجا نقس دخترم رو بازی میکنه الهام طهموری / فکر میکنم کار زیبایی خواهد شد البته اینم بگم که هنوز کار ادامه داره واز زمان پخشش هم هیچ اطلاعی ندارم
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.