از اینستاگرام مسیح علی‌نژاد
گویی هر ماه یک زن را از ندای زنان ایران را بازداشت می‌کنند و در مقابل زنانی دیگر آگاه‌‌تر و همراه‌تر می‌شود و این ندای آزادی خواهی و عدالت‌جویی بلندتر. این بار مریم محمدی را هم بردند. همسرش در مورد وضعیت او‌ پیگیر و مطلع شد که او را به اوین بردند.
یادتان هست وقتی ناهید شقاقی را بازداشت کردند به محض آزادی لبخندش وسیع‌تر بود و زیباتر، حالا خانواده مریم چشم به راه هستند تا او نیز با همین لبخند زیبا آزاد شود.
هراس حکومت این روزها از زنان بیشتر شده. شما فکر می‌کنید چرا؟
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.