از اینستاگرام فاطمه گودرزی
دخترم اجازه نمیدهم نه تو ونه هیچ دختری که مادران آینده جامعه هستند از مهمترین بخشهای زندگی حذفت کنند واقعا شرم آوراست که نقاشی دختران از روی جلد کتاب درسی حذف شود وفقط نقاشی پسران باشد آنهم نقاشی نه عکس
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.