از اینستاگرام مانا نیستانی
دیوار دروغ

سه روز دروغ ‌و پرده پوشی و تهدید اطلاع‌رسانان
سه روز دروغ همه جانبه مسلم و بی تردید برای یافتن راه فراری که این بار در کار نبود
و همچنان ادامه زنجیره دروغ برای سناریوسازی‌‌های متناقض و ماستمالی و فرافکنی
اسم اجبار به اعتراف با فشار کانادا و امریکا را آنهم بعد از سه روز دروغ میگذارند شجاعت و صداقت مثال زدنی سپاه ! خودش دروغ دیگری است آنهم از جانب سیستمی مدعی اخلاق و مذهب. بگذریم که صداوسیما از همین «صداقت اجباری» نصفه و نیمه هم گله‌مند است
امیدوارم دیوار دروغی که بین خود و ملت کشیده‌اید شما را به قعر فرو اندازد
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.