از اینستاگرام مونا کاکاوند
‎” رهایی از گذشته”…..،
‎اجازه دهید کلماتتان …
‎باعث قوت قلب دیگران شود ،
‎الهام بخش شان باشد …
‎و مسیرشان را روشن کند .
‎اجازه دهید اعمالتان …
‎زنجیرهای دیگران را باز کند .
‎اجازه دهید دست هایتان …
‎چشم بند را از دید دیگران کنار بزند .
‎اجازه دهید عشقتان …
‎یک نمونه ی درخشان برای دیگران باشد .
‎و در پایان اجازه دهید محبت شما ،
‎نمایشی از محبت خالق مهربان و کائنات باشد.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.