از اینستاگرام مانا نیستانی
اعدام: گفتمان جلاد

Execution: the executioner discourse

در روزهای اخیر که با روز جهانی مبارزه علیه مجازات اعدام مصادف بود، باردیگر توجه‌ها به سوی ایران معطوف شد که دومین کشور در سطح جهان از نظر شمار اعدام‌هاست. تنها از ابتدای سال جاری میلادی، تا کنون دست‌کم ۲۰۹ نفر در مناطق مختلف ایران اعدام شده‌اند. هم‌اکنون در زندان‌های ایران بیش از ۳۰ نفر زیر حکم اعدام قرار دارند و هر آن ممکن است این احکام بی‌رحمانه به اجرا درآیند. در میان آنها چند تن جوانان بازداشت‌شده در اعتراض‌های آبان ۹۸ نیز قرار دارند.
@dw_persian
#notoexecution
#noexecutioniniran
#notoexecutionsiniran
#stopexecutions
#stopexecutioniniran
#اعدام_نکنید
#نه_به_اعدام
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.