از اینستاگرام عبدالکریم سروش
ما آدمیان،
اینک از بهشت رانده‌ایم و از وحی مانده.
تر دامنانی خواب آلوده‌ایم.
معیشتی شیطان زده داریم و معرفتی خطا آمیز.

#پیامبرانه سخن گفتن و پیامبرانه عمل کردن، هیچ یک، در خور ما نیست.
در حد خرد خرد خویش از حقیقت بویی می‌بریم و کاری می‌کنیم.

ما شارحانیم، نه شارعان
و مفتونانیم نه معصومان.

و آنان که سخنشان را چیزی برتر فهم شریعت میشمارند، برحذر باشند مبادا که در پوستین پیامبران افتاده باشند.

پذیرفتن ولایت دین
نه سخن خود را بر دهان شارع نهادن است و نه خود را بر مسند او نشاندن.
بلکه سعی در فهمیدن سخن اوست با رجوع مستمر به کتاب و سنت.

و عالمان دین، جز این سمتی و خدمتی ندارند.

آنان فراهم آورندگان معرفت دینی‌اند که نه کامل است و نه صائب.
جهد مقدس آنان در فهم کتاب و سنت، معرفتی مقدس پدید نمی‌آورد.

پیامبر اسلام خاتم الانبیا و شریعت او خاتم الشرایع است،اما هیچ فقیه و مفسری،خاتم الفقها و خاتم المفسرین نیست.

آخرین دین آمده است اما آخرین فهم از دین هنوز نیامده است.

روزی دین به کمال رسید، اما آخرین فهم دین هنوز نیامده است.
روزی دین به کمال رسید اما کدام است آن روز که فهم دیندار آن به کمال رسد؟

در چنان روزی نه تنها معرفت دینی که دیگر معارف بشری هم ناگزیر به کمال خواهند رسید.

محرم این رازها جز رازدانان نیستند و خامانی که نیمه جان افتادن دین در روزگار حاضر دلشان را به درد نیاورده است از این معادله دورند و درین اهتمام،جز خلط و بدعت و بددینی نمی‌بینند و از آن جز هلاک و زیان چیزی نمی‌اندوزند.

نکته‌ها چون تیغ پولاد است تیز
گر نداری تو سپر، واپس گریز
پیش این الماس، بی اسپر میا
کز بریدن تیغ را نبود حیا
.
✅ برگرفته از #قبض_و_بسط_تئوریک_شریعت
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.