از اینستاگرام محمدعلی ابطحی
در گالری اعتماد کار متفاوتی از دوست هنرمند و اندیشمندم مرتضی احمدوند با عنوان گاهواره ادیان عرضه شده است.
سه سمبل کعبه وستاره داود و صلیب نماد سه دین اسلام و یهود ومسیحیت محور کارهایش بود. فیلم هم داشت. اسم کلی نمایشگاه شدن بود.
به صورت سمبلیک در کارهای تجسمی و تصویری اش نقاط تیز سمبل ادیان به عنوان مظاهر خشونتی که متولیان ادیان به وجود آورده اند، آرام آرام گرد می شدند و کُره ای به وجود می آوردند که جوهر مسالمت آمیز همزیستی ادیان بود.
در کار دیگرش هم وقتی ضربه ای به یکی از سمبل های ادیان می خورد، همه سمبل ها به حرکت می آمدند. ادیان را نباید عامل تحریک یک نسل سیاسی به حرکت در آورد.که اگر چنین شود، همه بنام دین در برابر هم قرار می گیرند.
هر تلاشی برای همدلی انسان ها صورت گیرد و از دین برای خشونت استفاده نشود، مردم کمتری رنج می برند.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.