از اینستاگرام مسیح علی‌نژاد
در برابر توهین‌ها و ناسزا‌گویی ها کوه باشیم و کم نیاوریم چون هدف فحاشان همین است که ما کوتاه بیاییم. آنقدر ادامه می‌دهیم تا یک روز همه با هم در خیابان علیه حجاب اجباری و زورگویی راهپیمایی کنیم. زن و مرد با هم
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.