از اینستاگرام فاطمه گودرزی
مجید عزیز نمیدونم چطور ابراز همدردی کنم... من با همسرت نازنینت شراره جان کارکردم وهیچوقت فراموشش نمیکنم وراستش باور نبودش برام سخته حتی نمیدونم چطور میتونم درباره رفیق زندگیت باهات حرف بزنم
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.