از اینستاگرام مسیح علی‌نژاد
یکی از همراهان نوشته: "من یک ایرانیم. یک ایرانی بی سرزمین. از سرزمینم ایران، فقط یک افسانه مانده و تنها میتوانیم در کتابها و قصه ها در موردش بدانیم. من یک ایرانیم که در زندانی به نام جمهوری اسلامی اسیر شده. زندانی که هر صبح بجای خورشید، ظلم طلوع میکنه. زندانی با فضایی پر از نفرت نسبت به من و هم میهنانم، که روز و شبش یکسان است. زندانی که زندانبانانش خود را نایب خدا میدانند و به این روش میخواهند ما و اندیشه ها و آرمانهایمان را مانند سرزمینمان ایران، راهی قصه ها کنند.به کدامین گناه به این زندان افتاده ام؟! گناه زن بودن؟! مگر تمام بشر از شکم زن ها بیرون نیامده اند؟ زنها به یک نطفه جان می دهند. پس زنها هم آفریننده هستند. آفرینش، این اتفاق مقدس. زنها آفریننده های معصومی هستند که آفرینش مقدس را عهده دارند. چطور کسی میتواند به آفریننده اش توهین کند. در صورتی که موجودیتش به آن وابسته است. چطور میتواند خود را نایب آفریننده بداند در حالی که به همجنسان مادرش توهین می کند. من زنم. یک زن ایرانی در زندانی به نام جمهوری اسلامی. که اطمینان دارم هیچ کدام از این زندانبانان، ایرانی نیستند و حتی به زن بودن خیلی از این زن نماهای زاده ی این کشور مشکوکم زیرا که هیچ موجودی هم جنس خود را تحقیر نمیکند، این هم فقط بخاطر نوع پوشش. اگر خدایی باشد نایبش یک زن است، یک مادر است که مهر و محبتش هر دردی را مرهم است. من به عنوان یک زن ایرانی اطمینان دارم که افراد کشوری که در آن زندانی هستم و غیر از درد و رنج چیز دیگری برای سایر مردم نمی خواهند، هیچگاه مادر مهربانی نداشته اند که ذات آنها را با محبت سرشته باشد و به این دلیل وجودشان پر از نفرت است و با موجود مقدسی مثل زن به جنگ برخاسته اند. من یک زن ایرانیم. در اسارت بدنیا آمده ام اما در آخر این زن ایرانیست که رها میمیرد و دشمنانش، اسیر در خشم و کینه ی خود میمیرند. شاید بتوانید جانم را بگیرید اما نه میتوانید هویتم را بگیرید و نه اندیشه ام را که هر دو تا ابد رها میمانند." #چهارشنبه_های_سفید
#نه_به_حجاب_اجباری
#دوربین_ما_اسلحه_ما
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.