از اینستاگرام بهاره رهنما 
تاریک‌ترین لحظه شب،نزدیکترین لحظه رسیدن به سپیدی است !بگذار تاریکی آخرین زورش را هم بزند،در همان تاریک‌ترین لحظه ها خدارا برای رسیدن به سپیدی بزرگی که بس نزدیک است شکر کن و فراموش نکن:
شاید رمز موفقیت فقط یک دقیقه دیر تر نا امید شدن است...
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.