از اینستاگرام مانا نیستانی
افکاری و افکاری‌ها را اعدام نکنید
آنها هم حق نفس کشیدن دارند، پرونده سازی و اعتراف‌گیری اجباری جنایت حکومتی و سرکوب مخالفان را موجه نمی‌کند، این سناریو کهنه شده.
Stop the execution of Navid Afkari and the other protesters and political prisoners in Iran. Stop executions!
@iranwire
#نوید_افکاری
#نویدافکاری_را_اعدام_نکنید
#تظاهرات_سراسری
#iranprotests
#اعدام_نکنید
#بگذارید_ایران_نفس_بکشد
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱ )